Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
technical [2019/04/04 12:51]
gerard.vandijnsen [Bescherming tegen afzender vervalsing (from-spoofing)]
technical [2019/04/04 12:56] (current)
gerard.vandijnsen [Instellingen voor verboden bijlagen]
Line 59: Line 59:
  
 =====Instellingen voor verboden bijlagen===== =====Instellingen voor verboden bijlagen=====
 +
 +**LET OP: De whitelist in de domein instellingen wordt genegeerd bij de behandeling van verboden bijlagen. De reden hiervoor is dat wanneer een afzender in uw whitelist wordt gehackt er een open kanaal ontstaat voor het versturen van virussen en trojans. Het heeft dus geen enkele zin om een adres toe te voegen aan de whitelist om een bijlage probleem op te lossen.**
 +
 Een aantal bestandstypen die standaard worden tegengehouden in het filter behoeft enige uitleg ter verduidelijking. Alvorens wijzigingen aan te brengen in de instellingen van deze bestandstypen raden wij u aan om eerst deze uitleg goed door te nemen. Een aantal bestandstypen die standaard worden tegengehouden in het filter behoeft enige uitleg ter verduidelijking. Alvorens wijzigingen aan te brengen in de instellingen van deze bestandstypen raden wij u aan om eerst deze uitleg goed door te nemen.
  
Line 68: Line 71:
 |Embedded Microsoft application| Zie: http://​x-msdownload.mime-application.com| |Embedded Microsoft application| Zie: http://​x-msdownload.mime-application.com|
 |Microsoft applicaties met gewijzigde extensies| Dit zijn bijvoorbeeld .com en .exe files die een andere naam hebben gekregen| |Microsoft applicaties met gewijzigde extensies| Dit zijn bijvoorbeeld .com en .exe files die een andere naam hebben gekregen|
- 
 ====Microsoft Office Macro'​s==== ====Microsoft Office Macro'​s====
 MS Office documenten met macro'​s worden veelvuldig misbruikt om bijvoorbeeld cryptolockers bij bedrijven naar binnen te krijgen. Ondanks de vele waarschuwingen die er bij de opening van zo'n document worden gegeven lijken gebruikers slecht in staat te beoordelen of er daadwerkelijk een gevaar schuilt. Bij een nieuw aangemaakt domein worden daarom de settings op de hoogst mogelijke veiligheidsniveau ingesteld: Blokkeer alle macro'​s. Dit is niet altijd gewenst. Onlinespamfilter kent 4 instellingen voor macro'​s:​ MS Office documenten met macro'​s worden veelvuldig misbruikt om bijvoorbeeld cryptolockers bij bedrijven naar binnen te krijgen. Ondanks de vele waarschuwingen die er bij de opening van zo'n document worden gegeven lijken gebruikers slecht in staat te beoordelen of er daadwerkelijk een gevaar schuilt. Bij een nieuw aangemaakt domein worden daarom de settings op de hoogst mogelijke veiligheidsniveau ingesteld: Blokkeer alle macro'​s. Dit is niet altijd gewenst. Onlinespamfilter kent 4 instellingen voor macro'​s:​
 
technical.txt ยท Last modified: 2019/04/04 12:56 by gerard.vandijnsen · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki