Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
smtpout [2019/02/08 13:48]
gerard.vandijnsen [SPF instellingen uitgaande SMTP]
smtpout [2019/02/08 13:49]
gerard.vandijnsen [SPF instellingen uitgaande SMTP]
Line 51: Line 51:
 Voor meer informatie over SPF instellingen en over de mogelijkheden voor het toevoegen van extra servers verwijzen wij u graag naar [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Sender_Policy_Framework|Wikipedia]] Voor meer informatie over SPF instellingen en over de mogelijkheden voor het toevoegen van extra servers verwijzen wij u graag naar [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Sender_Policy_Framework|Wikipedia]]
  
-**Belangrijk:​ Steeds vaker worden e-mails vertraagd door grote partijen wanneer u uw SPF record niet op orde heeft. Dit leidt intern bij Onlinespamfilter tot lange queues. U dient onze IP nummers in uw SPF record op orde te hebben __voordat__ u begint te mailen via onze uitgaande dienst. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat we mail van uw domein gaan weigeren.**+**Belangrijk:​ Steeds vaker worden e-mails vertraagd door grote partijen wanneer u uw SPF record niet op orde heeft. Dit leidt intern bij Onlinespamfilter tot lange queues. U dient onze IP nummers in uw SPF record op orde te hebben __voordat__ u begint te mailen via onze uitgaande dienst. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat we mail van uw domein gaan weigeren. ​Dit geldt __ook__ als u de ~all constructie gebruikt. Hier geldt: beter __geen__ SPF record dan een foutief record!**
  
 ====Office365 en SPF==== ====Office365 en SPF====
 
smtpout.txt ยท Last modified: 2019/02/08 13:49 by gerard.vandijnsen · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki