Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mxrecords [2016/11/03 15:55]
gerard.vandijnsen [Stap 5: Uitschakelen van uw lokale spam filter (belangrijk)]
mxrecords [2017/05/18 10:14] (current)
Line 10: Line 10:
  
 Om gebruik te gaan maken van uw Onlinespamfilter account dienen u de MX records in uw DNS server te gewijzigd te worden in de onderstaande gegevens: Om gebruik te gaan maken van uw Onlinespamfilter account dienen u de MX records in uw DNS server te gewijzigd te worden in de onderstaande gegevens:
-|**Servernaam**|**Type**|**TTL**|+|**Servernaam**|**Type**|**Prio**|
 |filter.onlinespamfilter.nl|MX|10| |filter.onlinespamfilter.nl|MX|10|
 |filter.onlinespamfilter.com|MX|10| |filter.onlinespamfilter.com|MX|10|
Line 23: Line 23:
  
 ==== Stap 5: Uitschakelen van uw lokale spam filter (belangrijk)==== ==== Stap 5: Uitschakelen van uw lokale spam filter (belangrijk)====
-Om het beheer van uw e-mail stromen inzichtelijk te houden, adviseren wij u __met klem__ om uw lokale spam filter (maar __niet__ uw lokale virusscanner) uit te schakelen. Zie ook: [[http://​wiki.onlinespamfilter.nl/​doku.php?​id=advancedinfo&#​instellingen_op_uw_eigen_mail_server| Instellingen op uw lokale mail server]]+Om het beheer van uw e-mail stromen inzichtelijk te houden, adviseren wij u __met klem__ om uw lokale spam filter (maar __niet__ uw lokale virusscanner) uit te schakelen. Zie ook: [[advancedinfo&#​instellingen_op_uw_eigen_mail_server| Instellingen op uw lokale mail server]]
  
 LET OP: het **niet** uitschakelen van uw lokale spam-bescherming kan leiden tot __vertragen,​ bouncen en zoek raken van e-mails__. Het geactiveerd laten van uw lokale spamfilter is **geheel** op eigen risico! LET OP: het **niet** uitschakelen van uw lokale spam-bescherming kan leiden tot __vertragen,​ bouncen en zoek raken van e-mails__. Het geactiveerd laten van uw lokale spamfilter is **geheel** op eigen risico!
 
mxrecords.txt ยท Last modified: 2017/05/18 10:14 (external edit) · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki