Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

clients [2017/02/23 11:59] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Handleiding IMAP account======
 +====Outlook 2007====
 +Voor Outlook 2007 moeten de volgende instellingen worden gehanteerd:
 +
 +===Stap 1: Selecteer: Microsoft Exchange, POP3, IMAP, HTTP=== ​
 +{{ :​outlook_add_new_email_account_0.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 2: Selecteer: Manually configure server settings or additional types=== ​
 +{{ :​outlook_add_new_email_account_1.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 3: Selecteer: Internet e-mail=== ​
 +{{ :​outlook_add_new_email_account_2.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 4: Vul uw gegevens in===
 +
 +|Account type|IMAP|
 +|Incoming mail server|mail.onlinespamfilter.nl|
 +|Outgoing mail server|smtp.onlinespamfilter.nl|
 +{{ :​outlook_add_new_email_account_3.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 5: Klik op: More Settings...=== ​
 +
 +===Stap 6: Internet E-mail Settings: Tabblad 1=== 
 +{{ :​outlook_add_new_account_setting_1.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 7: Internet E-mail Settings: Tabblad 2=== 
 +{{ :​outlook_add_new_account_setting_2.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 8: Internet E-mail Settings: Tabblad 3=== 
 +{{ :​outlook_add_new_account_setting_3.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 9: Internet E-mail Settings: Tabblad 4=== 
 +{{ :​outlook_add_new_account_setting_4.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 10: Internet E-mail Settings: Tabblad 5=== 
 +==Bij gebruik van poort 25==
 +{{ :​outlook_add_new_account_setting_5_port_25.png?​300 |}}
 +==Bij gebruik van poort 2525==
 +{{ :​outlook_add_new_account_setting_5_port_2525.png?​300 |}}
 +
 +
 +
 +====Thunderbird====
 +Voor Thunderbird moeten de volgende instellingen worden gehanteerd:
 +{{ :​thunderbird_-_imap.png?​400 |}}
 +
 +====iPhone en iPad====
 +{{ :​ipad_-_imap_screen1.png?​200}}
 +{{:​ipad_-_imap_screen2.png?​200 }}
 +
 +
 +====== Handleiding uitgaande SMTP (user+pass) ======
 +====Account aanmaken====
 +=== Stap 1: e-mail adres toevoegen ===
 +Voeg via de [[http://​login.onlinespamfilter.nl|Onlinespamfilter portal]] dient u een e-mail adres aan te maken. Met uw e-mail adres en wachtwoord heeft u toegang tot onze servers.
 +
 +* **Als u reeds een e-mail adres bij Onlinespamfilter heeft dan is dit uiteraard niet nodig.** ​
 +=== Stap 2: Test e-mails ===
 +Stel uw mailserver in zodat mail wordt verstuurd via:
 +  server: smtp.onlinespamfilter.nl
 +  poort: ​ 25 OF 2525
 +  wachtwoord versleuteling:​ LOGIN of PLAIN
 +  verbinding versleuteling:​ TLS
 +
 +==== Outlook 2007====
 +Open de settings voor het account waar u via wil verzenden
 +===Stap 1: Internet E-mail Settings: Tabblad 3=== 
 +{{ :​outlook_add_new_account_setting_3.png?​300 |}}
 +
 +===Stap 2: Internet E-mail Settings: Tabblad 5=== 
 +{{ :​outlook_add_new_account_setting_5_port_25.png?​300|Gebruik poort 25 als u via poort 25 uw e-mail wil verzenden}} {{:​outlook_add_new_account_setting_5_port_2525.png?​300|Gebruik poort 2525 als u niet via poort 25 uw e-mail kan verzenden omdat deze bijvoorbeeld door uw internet provider wordt geblkot }}
 +
 +==== Thunderbird ====  ​
 +{{ :​thunderbird_-_smtp.png?​300 |}}
 +====Apple Mail====
 +{{ :​applemail_-_smtp_-_screen1.png?​300}}
 +{{:​applemail_-_smtp_-_screen2.png?​300 }}
 +
 +====iPhone en iPad=====
 +Via "​Settings"​ -> "Mail, Contacts, Calendars"​ -> "​Accounts"​ -> "​Outgoing Mail Server"​ -> "​SMTP"​ -> "Add server"​ moeten de volgende settings gebruikt worden.
 +{{ :​ipad_-_smtp_settings.png?​300 |}}
  
 
clients.txt ยท Last modified: 2017/02/23 11:59 (external edit) · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki