Alias domeinen

Wanneer u meerdere domeinen heeft, kunnen deze onder bepaalde condities gratis laten scannen. U kunt het domein dan aanmelden als een zogenaamd “Alias domein” onder het tabje “Domein-aliases” in instellingen van het hoofddomein. Deze faciliteit is vooral bedoeld voor bedrijven met meerdere domeinen die slechts sporadisch worden gebruikt, maar wel gescand moeten worden. Alias domeinen zijn aan de volgende restricties onderhevig:

 • Het maximaal toegelaten aantal domein aliasen is 2 per hoofddomein.
 • Binnenkomende e-mail voor een alias domein worden onmiddelijk vertaald naar corresponderende adres binnen het hoofdomein en daar ook afgeleverd. De gevolgen hiervan zijn onder meer:
  • Een alias domein heeft altijd precies dezelfde adressen als het hoofdomein. Eventuele adressen die in het alias domein bestonden en in het hoofddomein niet bestaan zijn niet meer te adresseren.
  • Mail voor een alias domein arriveert in dezelfde mailserver en mailbox als die van het hoofddomein.
  • De geschiedenis van een alias domein wordt opgenomen in die van het hoofddomein.
  • U kunt in uw mail client wel zien dat een bericht aan het alias domein geadresseerd is geweest, ook al belandt het in de mailbox van uw hoofddomein.
  • U hoeft geen aparte server te hebben voor uw alias domein. De server van uw hoofddomein handelt nu automatisch ook de e-mail van uw alias domein af!
  • Als u eerst het alias domein bij ons als volledig domein liet scannen en u verwijdert het en maakt het weer aan als alias domein verliest u alle statistieken en mail historie van het alias domein.
 
aliasdomains.txt · Last modified: 2017/05/03 13:13 (external edit) · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki