Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
advancedinfo [2017/02/20 18:16]
gerard.vandijnsen [Instructies voor Office365 / Outlook.com]
advancedinfo [2017/05/18 10:23] (current)
Line 6: Line 6:
  
 ====Instructies voor Office365 / Outlook.com==== ====Instructies voor Office365 / Outlook.com====
-Om Onlinespamfiltee ​goed te laten samen werken met de Cloud Services van Microsoft dient u de volgende instellingen te maken:+Om Onlinespamfilter ​goed te laten samen werken met de Cloud Services van Microsoft dient u de volgende instellingen te maken:
   * Onder Exchange -> Protection -> Connection Filter dient u onze [[advancedinfo&#​ip_nummers_voor_onlinespamfilter|IP nummers]] toe te voegen aan de IP Allow List. Hiermee whitelist u de IP nummers van Onlinespamfilter.   * Onder Exchange -> Protection -> Connection Filter dient u onze [[advancedinfo&#​ip_nummers_voor_onlinespamfilter|IP nummers]] toe te voegen aan de IP Allow List. Hiermee whitelist u de IP nummers van Onlinespamfilter.
   * Bij Microsoft cloud services gebruikt men de Spam Confidence Level, ofwel SCL. Deze SCL dient voor de [[advancedinfo&#​ip_nummers_voor_onlinespamfilter|IP nummers]] van Onlinespamfilter op -1 te staan. Als u de IP nummers van Onlinespamfilter gewhitelist heeft dan zou dit automatisch moeten gebeuren maar het kan geen kwaad dit even te checken. Meer informate over het instellen van SCL's vindt u bij [[https://​technet.microsoft.com/​library/​dn798345(v=exchg.150).aspx|Microsoft Technet]]   * Bij Microsoft cloud services gebruikt men de Spam Confidence Level, ofwel SCL. Deze SCL dient voor de [[advancedinfo&#​ip_nummers_voor_onlinespamfilter|IP nummers]] van Onlinespamfilter op -1 te staan. Als u de IP nummers van Onlinespamfilter gewhitelist heeft dan zou dit automatisch moeten gebeuren maar het kan geen kwaad dit even te checken. Meer informate over het instellen van SCL's vindt u bij [[https://​technet.microsoft.com/​library/​dn798345(v=exchg.150).aspx|Microsoft Technet]]
Line 45: Line 45:
 Indien **alle** domeinen op een mail server door Onlinespamfilter.nl worden gescand voor inkomende e-mail dan kunnen alle IP-nummers met uitzondering van de IP-nummers van Onlinespamfilter.nl worden geblokt. De onderstaande IP-nummers dienen te worden toegelaten. Indien **alle** domeinen op een mail server door Onlinespamfilter.nl worden gescand voor inkomende e-mail dan kunnen alle IP-nummers met uitzondering van de IP-nummers van Onlinespamfilter.nl worden geblokt. De onderstaande IP-nummers dienen te worden toegelaten.
  
-====IP nummers voor Onlinespamfilter====+====IP nummers voor Onlinespamfilter ​die ongefilterd dienen te worden door gelaten====
   217.21.240.160   217.21.240.160
   90.145.205.90   90.145.205.90
 
advancedinfo.txt ยท Last modified: 2017/05/18 10:23 (external edit) · []
Recent changes RSS feed Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki